Podaci o agenciji

Haj-Tek Prevodi

• Matični broj: 62831014
• Pretežna delatnost: Prevođenje i usluge tumača
• Šifra delatnosti: 7430
• Poreski identifikacioni broj: 107565565
• Ime i prezime preduzetnika: Aleksandar Đorđević
• Adresa: Dunavska 9, Novi Sad