Usluge

Аgencija Haj-Tek Prevodi sa sedištem u Novom Sadu, osnovana je 2012. godine i bavi se prevođenjem. Pretežnu delatnost čine prevodi tekstova sa engleskog na srpski jezik iz oblasti tehnike i nauke.

Prevođenje:

- Uputstava za upotrebu mašina i opreme
- Brošura proizvođača
- Marketinškog i propagandnog materijala
- Naučnih tekstova
- Pisane komunikacije sa stranim partnerima
- Tekstova internet stranica - lokalizacija
- Dokumentacija za tendere

Korektura:

- Tehničke terminologije za potrebe prevođenja - proofreading

Priprema za štampu:

- Formatiranje teksta
- Umetanje dostupnih slika iz originalnog teksta
- Postavljanje tabela i zaglavlja

Konačan proizvod:

- Prevedeni dokument identičan originalnom dokumentu
- Originalan dizajn po želji naručioca


• Kvalitetno • Stručno • U kratkom roku • Po povoljnoj ceni